سوابق تحصیلی

  • فوق دکترای مدیریت کسب و کار (Post DBA)، دانشگاه تربیت مدرس

  • دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) ، سازمان مدیریت صنعتی

  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران

  • کارشناسی مهندسی معدن (گرایش استخراج)، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی اصغر پورمند

فعالیت فرهنگی

تجارب مدیریتی

سمتنام سازمانشروعخاتمه
مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیرهشرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)۸۷تاکنون
مدیر عامل و رییس هیأت مدیرهشرکت ملی صنایع مس ایران۸۴۸۷
مدیر عاملشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران۸۳۸۴
معاون معدنی و بهره برداریشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران۸۱۸۳
معاون بهره برداری و اکتشافشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران۷۹۸۱
نماینده وزیر در امر پیگیری طرحهای طلا وکارشناس مسئول امور معدنیوزارت معادن و فلزات۷۸۷۹
مدیر کل امور معدنیوزارت معادن و فلزات۷۷۷۸
مدیر کلاداره کل معادن و فلزات استان تهران۷۱۷۷
مشاور معاون طرح و برنامهوزارت معادن و فلزات۶۸۷۱
معاون دفتر طراحی و برنامه ریزیوزارت معادن و فلزات۶۴۶۸
سرپرست گروه روابط بین المللوزارت معادن و فلزات۶۳۶۴

عضویت‌ها

  • عضو هیأت مؤسس دانشگاه خاتم

  • عضو هیأت مدیره (و نایب رئیس) انجمن مدیریت ایران

  • عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران و دارای پروانه ارشد نظارت و پایه یک اجرا در رسته استخراج معدن

افتخارات

error: Content is protected !!