خداوند چیزی را با تفرقه عطا نفرموده است. خطبه ۱۷۶- نهج البلاغه