نوشته های

قلب

با قلبت که کار کنی اعضاء و جوارح هم به دنبال آن هستند. کتاب طوبای محبت۱- صفحه ۱۶۰- حاج اسماعیل دولابی

وحدت

خداوند چیزی را با تفرقه عطا نفرموده است. خطبه ۱۷۶- نهج البلاغه